UDSKOLINGEN

TRIATLON, TALENTER OG KIERKEGAARD (7. kl.)
- om ikke at gå kold i udskolingen

FAG: Kristendomskundskab/evt. idræt
PERIODE: September-november
OMFANG: 3 lektioner + 1 lektion til foredrag
LEVERING: Uge 33

Projektet indledes med et foredrag ved triatlet Jan Almskou, som med udgangspunkt i sin sport giver et bud på, hvordan både den enkelte elev og klassen som helhed kommer godt igennem udskolingen uden at gå kold undervejs. For Jan handler det ikke om at knokle løs, men at holde et stabilt (og realistisk) tempo og ikke mindst at spille hinanden bedre.

I forlængelse af foredraget skal eleverne arbejde med Søren Kierkegaards tanker om menneskets talenter og lignelsen om de betroede talenter. For hvad er et talent, og hvordan bruges det bedst? Ifølge Kirkegaard kræver det, at vi har mod til at forholde os til os selv, vores opgaver og i særdeleshed til andre mennesker. 

Projektet giver eleverne mulighed for ved indgangen til udskolingen at reflektere over egen arbejdsindsats og sænke skuldrene lidt ved at flytte blikket fra sig selv til fællesskabet.

Projektet indeholder:
• Undervisningsvejledning
• Foredrag ved triatlet Jan Almskou

(U)TILSTRÆKKELIG (7.-9 kl.)
- om at være ung i en tid, hvor godt ikke er godt

FAG: Kristendomskundskab/dansk
PERIODE: Februar/juni
OMFANG: 10-12 lektioner
LEVERING: Uge 4

No prize for second best!
Don’t try – Do!
Be awesome, be fierce, be YOU!

Ovenstående udsagn findes i forskellige varianter overalt: På væggen i det lokale fitnesscenter, som hashtags på Instagram og trykt på alt fra termokopper til underbukser. Hensigten med udsagnene er at motivere iagttageren til at yde det bedste og være den bedste! Men hvad nu, hvis udsagnene i stedet bliver en evig påmindelse om, aldrig at være god nok, og kun minder én om, at man aldrig vil kunne slå til?

Med afsæt i højskolelærer og teolog Christian Hjortkjærs bog Utilstrækkelig, religiøse- og skønlitterære tekster, lyrik og kunst skal eleverne arbejde med begreberne påbud og idealer. Hvordan udtrykkes disse i samfundet, i kunsten, i litteraturen og i religionerne?

Gennem teaterøvelser og kreativ skrivning vil eleverne blive tvunget til at stoppe op og tænke over, hvad de forskellige påbud kræver af dem, hvem der er afsenderen, og hvad de egentlig selv kan og vil tage ansvar for.

Projektet indeholder:
• Undervisningsvejledning
• Klassesæt af Listebogen
• Hjemmeside
• Tilbud om kirkebesøg

HVEM TÆNDER DU PÅ? (7.-9 kl.)
- om seksuel identitet og religion

FAG: Kristendomskundskab/samfundsfag/dansk
PERIODE: Hele året
OMFANG: 7-9 lektioner
LEVERING: Uge 33

World Pride afholdes i august 2021 i København og byen klædes i regnbuefarver. I den anledning udbyder vi et projekt om seksuel identitet og religion. Projektet tager udgangspunkt i både dansk og europæisk lovgivning, der angiver, at ingen må diskrimineres på grund af deres seksuelle orientering, og undersøger, hvordan man i kristendom og islam kan forholde sig til seksuelle minoriteter.

I løbet af projektet bliver eleverne introduceret til kristendommens og islams syn på homoseksualitet - både ud fra religiøse tekster, men også gennem de meget forskellige fortolkninger, der kan være af disse tekster samt fortolkningernes betydning for menneskers liv i dag.

Projektet præsenterer ved hjælp af tekster og videofortællinger både et indefra-perspektiv om at tilhøre en seksuel minoritet og være kristen/muslim, og et udefra-perspektiv i form af repræsentanter
fra kristendom og islam, der forholder sig til menneskers seksuelle orientering.

Projektet indeholder:
• Undervisningsvejledning
• Hjemmeside med film og opgaver

KASTER GUD MED TERNINGER? (8.-9. kl.)
- giganternes kamp om virkeligheden

FAG: Kristendomskundskab/fysik/kemi
PERIODE: Hele året
OMFANG: 6-8 lektioner
LEVERING: Uge 33

Bestemmer vores gener, hvordan vi klarer os i livet? Er det din egen skyld, hvis du bliver syg? Falder et æble altid til jorden? Og kan jeg overhovedet vide, om verden eksisterer, hvis jeg ikke kan sanse den? Spørgsmål som disse skal eleverne prøve kræfter med i dette højtflyvende tværfaglige undervisningsprojekt.

Med afsæt i begreberne determinisme og indeterminisme introduceres eleverne i fysik til Albert Einsteins og Niels Bohrs kamp om fysikkens forståelse af virkeligheden. For kan alt udregnes og kortlægges, hvis blot vi kender alle naturlovene? Og tænk, hvis der ikke er en sammenhæng mellem årsag og virkning, men alt blot er tilfældigt? Kan man så regne med noget? 

I kristendomskundskab præsenteres eleverne for to af reformationens giganter, Martin Luther og Erasmus af Rotterdam, og deres syn på viljen.
For er den bunden eller fri. Og hvis den er fri, hvorfor gør vi så nogle gange det, vi ikke vil?

Eleverne vil ikke komme til bunds i sagerne eller finde et endegyldigt svar, men vil med Niels Bohrs ord ”få lov at arbejde med begreber man kan blive lidt svimmel af ”.

I tilknytning til projektet tilbydes et lærerkursus med astrofysiker Lars Occhionero fra Kroppedal Museum, læs mere her. 

Projektet indeholder:
• Undervisningsvejledning
• Plakat
• 5 terninger
• 5 sæt udsagnskort
• 4 x lydfortællinger
• Tilbud om lærerkursus.


Folkekirkens Skoletjeneste Vestegnen | Hvidovre Kirkeplads 3 | 2650 Hvidovre | kontakt@fs-vestegnen.dk