UDSKOLINGEN

HVAD ER DET, DU SER? (7. kl.)
- med omvisning i Ejnar Nielsens billedverden på Den Hirschsprungske Samling

FAG: Kristendomskundskab/dansk
PERIODE: September-december
OMFANG: 4-6 lektioner inkl. museumsbesøg
LEVERING: Uge 36

Billede: En læsende blind pige, 1905 © Ejnar Nielsen/VISDA

Hvordan ser det perfekte menneske ud? Og hvad eller hvem bestemmer, hvad der er perfekt?

Projektet indledes med en rundvisning i særudstillingen At male det usete af maleren Ejnar Nielsen på Den Hirschsprungske Samling. Ejnar Nielsen forholdt sig i sine malerier til tabuiserede emner som sygdom, handikap og død, men også livets styrke. Ved museumsbesøget får eleverne en introduktion til maleren og mulighed for at fordybe sig i udvalgte værker samt opleve, hvad man kan se, hvis man bruger andet end synssansen.

Tilbage på skolen skal eleverne med afsæt i Ejnar Nielsens billedunivers og forskellige fortolkninger af de bibelske tekster om verdens og menneskets skabelse undersøge og reflektere over førstnævnte spørgsmål. De vil også blive introduceret til samfundets syn på handikap i Ejnar Nielsens samtid og i dag.

Projektet indeholder:
• Undervisningsvejledning
• Besøg på Den Hirschsprungske Samling
• Forslag til kreativt produkt

HVAD KAN DU BÆRE? (7.-8. kl.)
- om begravelser og bæredygtighed

FAG: Kristendomskundskab/biologi
PERIODE: Februar-maj
OMFANG: 8-10 lektioner 
LEVERING: Uge 2

At sortere affald, forkorte sine brusebade og cykle i skole i al slags vejr for klimaets skyld kan være irriterende, men ikke uoverkommeligt.

Men hvad, når det kommer til at begrave vores døde? Er intet tøj, en papirspose i stedet for en kiste og ingen blomster en mulighed? Og kan den overskydende varme fra krematorierne genanvendes? Eller er begravelsesskikkene så vigtig en del af vores kultur og sorgbearbejdelse, at de er urørlige, selvom de belaster klimaet? 

I projektet introduceres eleverne sideløbende for CO2-kredsløbet og forskellige begravelsesskikkes klimaaftryk. De introduceres også til helt nye begravelsesmetoder som kemisk kremering og kompostering. Med afsæt i interviews med en bedemand, en præst og en filosof m.fl. inviteres eleverne til at reflektere over betydningen af ritualer og traditioner.

Undervejs i forløbet skal eleverne også på humoristisk vis i bedste ugebladsstil quizze sig til deres eget klimaaftryk i forhold til begravelser. For hvor går grænsen for, hvad den enkelte kan bære? Og hvordan forholder man sig til den?

Projektet indeholder
• Undervisningsvejledning
• Magasin til eleverne

(U)TILSTRÆKKELIG (7.-9. kl)

FAG: Kristendomskundskab/dansk
PERIODE: Hele året
OMFANG: 10-12 lektioner 
LEVERING: Uge 36

Billede: Gudrun Hasle, 2012

No prize for second best!
Don’t try – Do!
Be awesome, be fierce, be YOU!

Ovenstående udsagn findes i forskellige varianter overalt: På væggen i det lokale fitnesscenter, som hashtags på Instagram og trykt på alt fra termokopper til underbukser. Hensigten med udsagnene er at motivere iagttageren til at yde det bedste og være den bedste! Men hvad nu, hvis udsagnene i stedet bliver en evig påmindelse om, aldrig at være god nok, og kun minder én om, at man aldrig vil kunne slå til?

Med afsæt i højskolelærer og teolog Christian Hjortkjærs bog Utilstrækkelig skal eleverne arbejde med begreberne forbud, påbud og idealer samt undersøge, hvordan begreberne kommer til udtryk i samfundet, i kunsten, i litteraturen og i religionerne?

Gennem et interaktivt kirkebesøg, øvelser fra forumteater og kreativ skrivning vil eleverne blive tvunget til at stoppe op og tænke over, hvad de forskellige påbud kræver af dem, hvem der er afsenderen, og hvad de egentlig selv kan og vil tage ansvar for.

I tilknytning til projektet tilbydes et lærerkursus om brug af forumteater i undervisningen. 

Projektet indeholder
• Undervisningsvejledning
• Klassesæt af elevbogen Lister, lister, lister
• Hjemmeside
• Tilbud om kirkebesøg
• Tilbud om lærerkursus i forumteater

HVEM TÆNDER DU PÅ? (8.-9 kl.)
- om homoseksualitet og religion

FAG: Kristendomskundskab/samfundsfag
PERIODE: Hele året
OMFANG: 7-9 lektioner 
LEVERING: Uge 36

Projektet Hvem tænder du på? stiller skarpt på homoseksualitet og religion. Projektet tager udgangspunkt i dansk og europæisk lovgivning, der angiver, at ingen må diskrimineres på grund af deres seksuelle orientering, og undersøger, hvordan man i kristendom og islam kan forholde sig til seksuelle minoriteter.

Gennem interviews med en præst og en imam introduceres eleverne til kristendoms og islams syn på homoseksualitet - både ud fra religiøse tekster, men også gennem de meget forskellige fortolkninger af teksterne samt fortolkningernes betydning for menneskers liv i dag.

Derudover præsenteres eleverne for, hvordan det som ung er at tilhøre en seksuel minoritet og være kristen/muslim.

Projektets overordnede mål er, at eleverne opnår forudsætninger for at deltage i respektfulde samtaler om seksualitet og religion.

Projektet indeholder
• Forslag til undervisningsforløb
• Hjemmeside med interviews, film, tekster og elevopgaver

ESCAPE X-MAS (8-9. kl.)
- et escape room om konger, profetier og barnemord

FAG: Kristendomskundskab
PERIODE: November-december
OMFANG: 4 lektioner 
LEVERING: Uge 43

Via et escape room i kirken sendes eleverne 2022 år tilbage i tiden for at redde et nyfødt barn, som både tre vise mænd og kong Herodes egne ypperstepræster påstår er en ny konge og verdens frelser. Herodes føler sig truet, og soldater er allerede sendt ud for at finde og dræbe den nyfødte. De tre vise mænd forsøger forgæves at advare Josef og få ham til at flygte med sin lille familie, men Josef tvivler. Han synes allerede, han har gjort sin del, da han førte sin forlovede, der er gravid med en andens barn, den lange vej fra Nazareth til Betlehem.

Vil det på blot 45 minutter lykkes eleverne at finde dét, der kan overbevise Josef om at flygte, før det er for sent? Kan eleverne løse opgaverne og komme på sporet af, hvem den nyfødte Jesus egentlig er? Der skal søges i gamle bøger, løses gåder og findes talkombinationer, som leder igennem de gammeltestamentlige profetier og fortællinger om den legendariske kong David, Moses, Abraham og Adam.

Efterfølgende arbejder eleverne med de bibelske tekster, de fandt i escape room´et og kontrafaktisk med, hvad der ville være sket, hvis Jesus var blevet slået ihjel som spæd. I den forbindelse introduceres eleverne til Bibelen som The Great Code, der både direkte og indirekte er forudsætning for meget litteratur, film og billedkunst.

Projektet indeholder
• Undervisningsvejledning
• Besøg i escape room i kirken i uge 46 + 47


Folkekirkens Skoletjeneste Vestegnen | Hvidovre Kirkeplads 3 | 2650 Hvidovre | kontakt@fs-vestegnen.dk