MELLEMTRIN

DE MANGE SPROG (4.-6. kl.)
- om pinse og om at forstå hinanden

FAG: Kristendomskundskab/dansk/engelsk
PERIODE: April-juni
OMFANG: 8-10 lektioner
LEVERING: Uge 4

Kommunikation er en svær ting, og det er let at misforstå hinanden – selv når vi taler samme sprog. Vi bruger sproget til at forstå hinanden. Men vi kan også bruge sproget til at etablere et fællesskab, der udelukker andre.

I dette projekt stiller vi skarpt på, at der findes mange forskellige sprog (nationalsprog, dialekter, etnolekter, slang, kropssprog, billedsprog, musikkens sprog osv.), hvordan vi bruger dem, og hvordan sprog påvirker os.

Projektet indledes med et kirkebesøg, hvor eleverne bliver præsenteret for myten om Babelstårnet og fortællingen om pinseunderet. Eleverne hører desuden om, hvorfor og hvordan pinse fejres i kirken.

Eleverne vil gennem dramaøvelser om kropssprog, inkluderende og ekskluderende sprog og sprogquiz arbejde med forståelsen af de mange sprog. Projektet afsluttes med, at eleverne fremstiller klassens egen parlør.

Projektet indeholder:
• Undervisningsvejledning
• Hjemmeside
• Kirkebesøg

SYNG SAMMEN (4.-6. kl.)
- sang og fællesskab

FAG: Kristendomskundskab/musik
PERIODE: Hele året
OMFANG: 1-2 lektioner pr. salme
LEVERING: Uge 33

I samarbejde med en række organister og korledere fra Vestegnen udbydes et fællessangsprojekt, hvor eleverne i løbet af skoleåret inviteres til at synge sig igennem 12 salmer – en for hver måned i året. Der kan arbejdes med salmerne i kristendomskundskab, musik, UUV eller til fællessamlinger.

Til hver salme findes en kort introduktionsvideo, akkompagnement indspillet med forspil og det antal vers, der skal synges, samt to enkle opgaver, der sætter fokus på henholdsvis musikken og teksten. Opgaverne er tilpasset de forskellige klassetrin. Derudover følger et oplæg til opvarmning af stemmen forud for sangen.

Projektet afsluttes med en stor fællessangskoncert i Brøndby Strand Kirke, hvor eleverne får lov til at opleve den følelse af fællesskab, der kan opstå ved fællessang. 

I tilknytning til projektet tilbydes et lærerkursus om at synge med børn, læs mere her.  

Projektet indeholder:
• Undervisningsvejledning
• Hjemmeside
• Fællessangskoncert i Brøndby Strand Kirke 15. juni 2022 
• Tilbud om lærerkursus

KONGERNE PÅ VESTEGNEN (5.-6. kl.)
- en pop-teater-julekalender om håb

FAG: Kristendomskundskab/dansk
PERIODE: November-december
OMFANG: 4-5 lektioner + 15 min. hver skoledag
LEVERING: Uge 44

Folkekirkens Skoletjeneste Vestegnen og Teater Vestvolden præsenterer en pop-up teater-julekalender: Kongerne på Vestegnen, en forestilling i to akter.

I 1. akt introduceres Kongerne og deres “julemission”. På dramatisk vis handler det om at redde Vestegnen fra at blive jævnet med jorden. De selvbestaltede Konger tager derfor ud for at
finde den frelser, som de fejlagtigt tror, er født i 2009 og går i 6. klasse.

Hver skoledag i december måned ruller Teater Vestvoldens julepyntede bus ind i en skolegård og ud træder tre skuespillere, Kongerne af Vestegnen m/k. Kongerne modtages af de elever, der deltager i projektet og føres med larm og fest gennem skolegården til det sted, hvor de skal optræde. I stedet for en frelser, finder Kongerne håb i form af lokale håbsfortællinger, som eleverne indsamler i løbet af projektet. På skolerne spiller skuespillerne op mod de fortællinger, som eleverne kommer med.

Kongerne uploader hver dag en hilsen til alle Vestegnens skoler, så også de skoler, bussen ikke når ud til, kan følge med i, hvad Kongerne finder og ikke finder. Hver dag afsløres også, hvilken skole Kongerne næste dag vil lede videre på.

I 2. akt får vi afslutningen på “julemissionen”. På Teater Vestvolden finder eleverne ud af, om Kongerne er lykkedes med at afværge den lurende katastrofe.

Projektet indeholder:
• Undervisningsvejledning
• Hjemmeside
• Deltagelse i pop-up-teater-julekalender via videohilsen
• 1. akt: Pop-up-teater på udvalgte skoler
• 2. akt: Forestilling på Teater Vestvolden

SVÆRDETS KRAFT (5.-6. kl.)
- kamp, kærlighed og kristendom i korsriddertiden

FAG: Kristendomskundskab/dansk/historie
PERIODE: Hele året
OMFANG: 19 lektioner - heraf 8 til værklæsning
LEVERING: Uge 33

I haven ved Pater Noster kirken på Oliebjerget i Jerusalem findes en skulptur med en tekst på latin og dansk, der fortæller, at to danske brødre ligger begravet ved denne kirke.

Brødrene Svend og Eskil var henholdsvis biskop over Viborg og kriger. De var draget på pilgrimsfærd til Jerusalem og døde år 1153. Eskil efter sigende ved Jordanfloden “overvældet af
nåde” og Svend kort efter. Hvem var de? Hvad bragte dem til Jerusalem? Og hvordan havde de gjort sig fortjent til en plads i denne vigtige kirkes gårdhave?

Brødrenes forunderlige historie tages op i den historiske udviklingsfortælling Sværdets kraft, som forfatter Jan Kjær har skrevet til dette projekt om korsriddertiden.

Projektet rummer en værklæsning, forslag til tekstanalyse, arbejde med korsriddertiden, historiske kilder og kildekritik. Det dykker ned i kristendomsfaglige begreber som bod og tilgivelse og treklangen: liv-død-ny begyndelse. Desuden lægges op til et arbejde med centrale symboler som kors og vand på baggrund af bibelske tekster og kristne ritualer.

I tilknytning til projektet tilbydes et lærerkursus med forfatter Jan Kjær, læs mere her.

Projektet indeholder:
• Undervisningsvejledning
• Klassesæt af Jan Kjærs graphic novel
• Klassesæt af elevhæfter
• Hjemmeside
• Tilbud om lærerkursus med Jan Kjær


Folkekirkens Skoletjeneste Vestegnen | Hvidovre Kirkeplads 3 | 2650 Hvidovre | kontakt@fs-vestegnen.dk