ENGLEMYSTERIET (0.-3. kl.)
- med julefortælling og lågekalender

FAG: Kristendomskundskab/UUV
PERIODE: December
OMFANG: 15-45 min. hver skoledag
LEVERING: Uge 44

Selma og Svante har boet i Grønland de seneste tre år. Nu vil deres forældre gerne tilbage til Danmark for at være tættere på bedsteforældrene, Jytte, der er præst og Mogens, der er
pensionist. Mens forældrene færdiggør de sidste opgaver i Grønland, flytter børnene ind på præstegården, hvor de skal bo hele december.

Selma og Svante savner deres venner, men da de finder noget mystisk på præstegårdens gamle loft, får de andet at tænke på. Tomme, gamle kartonæsker med fine bånd omkring og små skilte med sirlig håndskrift. Hvad har der mon været i æskerne? Jytte foreslår, at det er engle. Men kan det virkelig passe? Hvem har så fjernet dem? Kan Selma og Svante løse mysteriet?

Projektet består af fortællingen Englemysteriet og en lågekalender. Hver skoledag i december åbnes en låge i kalenderen. Bag lågen gemmer sig en illustration af en engel, som optræder i enten Det Gamle Testamente, Det Nye Testamente, Koranen, salmer eller i folketroen. Til hver illustration hører et oplæg til en kort samtale samt forslag til en efterfølgende aktivitet.

Projektet indeholder:
• Undervisningsvejledning
• Forslag til juleaktiviteter
• Lågekalender

MONSTRE PÅ SPIL (1.-3. kl.)
- i kristendom, myter og folketro

FAG: Kristendomskundskab/dansk/musik/evt. billedkunst
PERIODE: Februar-juni
OMFANG: 12 lektioner 
LEVERING: Uge 4

Drabelige drager, modbydelige marer og tumpede trolde. Folketroen og religionerne er fulde af monstre. Men hvorfor er det egentlig sådan? Hvad kendetegner et monster? Og kan monstrene
overhovedet overvindes?

Eleverne vil stifte bekendtskab med monstre fra Bibelen, den nordiske mytologi og den danske folketro. De vil også få et indblik i, at mennesker på tværs af religion og kultur altid har skabt fortællinger om monstre, for at kunne forstå den verden, som de selv er en del af.

Til projektet har forfatter Morten Dürr sammen med illustrator Julie Østergaard lavet en fortælling om monstre og mennesker, og om frygt og mod. Fortællingen ledsages af et lydspor, komponeret af Mathias Madsen Munch og indspillet af et symfoniorkester.

Monstrene skal undersøges gennem lege og bevægelse og ved hjælp af de medfølgende faktakort, som i punktform kategoriserer monstrene. Derudover får eleverne mulighed for at komme
med deres bud på, hvad de selv er bange for, altså hvordan deres eget monster ser ud, og hvordan man kan overvinde det.

I tilknytning til projektet tilbydes et lærerkursus om monstre gennem historien, læs mere her.  

Projektet indeholder:
• Undervisningsvejledning
• Kæmpestor oplæsningsbog
• Faktakort om monstre
• Hjemmeside
• Tilbud om kirkebesøg
• Tilbud om lærerkursus

SYNG SAMMEN (1.-3. kl.)
- sang og fællesskab

FAG: Kristendomskundskab/musik
PERIODE: Hele året
OMFANG: 1-2 lektioner pr. salme
LEVERING: Uge 33

I samarbejde med en række organister og korledere fra Vestegnen udbydes et fællessangsprojekt, hvor eleverne i løbet af skoleåret inviteres til at synge sig igennem 12 salmer – en for hver måned i året. Der kan arbejdes med salmerne i kristendomskundskab, musik, UUV eller til fællessamlinger.

Til hver salme findes en kort introduktionsvideo, akkompagnement indspillet med forspil og det antal vers, der skal synges, samt to enkle opgaver, der sætter fokus på henholdsvis musikken og teksten. Opgaverne er tilpasset de forskellige klassetrin. Derudover følger et oplæg til opvarmning af stemmen forud for sangen.

Projektet afsluttes med en stor fællessangskoncert i Brøndby Strand Kirke, hvor eleverne får lov til at opleve den følelse af fællesskab, der kan opstå ved fællessang. 

I tilknytning til projektet tilbydes et lærerkursus, læs mere her.

Projektet indeholder:
• Undervisningsvejledning
• Hjemmeside
• Fællessangskoncert i Brøndby Strand Kirke 15. juni 2022 
• Tilbud om lærerkursus

SORG OG LIVSMOD (2.-3. kl.)
- når de mindste mister

FAG: Kristendomskundskab
PERIODE: Januar/marts
OMFANG:  8-10 lektioner samt teaterforestilling
LEVERING: Uge 44

I samarbejde med Teater Vestvolden genudbydes teaterforestillingen Tigerspor, samt projektet Sorg og livsmod, som desværre blev aflyst sidste skoleår.

Hvert år rammes et stort antal børn af sorg. Det kan skyldes, at de mister en af deres nærmeste, at en i familien rammes af alvorlig sygdom, eller at der er opbrud i familien pga. skilsmisse.

Med afsæt i de to små fabel-tegnefilm Maja har mistet sin far og Da Williams far og mor blev skilt sættes fokus på, hvad sorg er, hvornår den kan ramme én, og hvordan den kan håndteres af omgivelserne og den sorgramte selv. Desuden får eleverne mulighed for at se forestillingen Tigerspor på Teater Vestvolden. Tigerspor er en eventyrlig forestilling om Alba, der leder efter sin mor, som er gået bort. 

Projektet forsøger at klæde eleverne på til at forstå børn, der er i sorg, og give dem handlemuligheder i forhold til at komme den sørgende i møde. Projektet er ikke tænkt som et led i en sorgbearbejdelse.
Som afslutning på projektet laver eleverne en skriveøvelse eller et lille teaterstykke om, hvordan hovedpersonerne i de to små tegnefilm har det, året efter at sorgen ramte dem.

Projektet indeholder:
• Undervisningsvejledning
• To tegnefilm fra Tiny Film
• Tilbud om kirkebesøg
• Tilbud om forestilling på Teater Vestvolden


Folkekirkens Skoletjeneste Vestegnen | Hvidovre Kirkeplads 3 | 2650 Hvidovre | kontakt@fs-vestegnen.dk