LÆRERKURSER

LYNKURSUS I KRISTENDOM
- et kursus i need-to-know om kristendommen i to dele

Dato del I: Onsdag den 6. september kl. 14:00 -16:00
Dato del II: Onsdag den 24 januar kl. 14:00 -16:00
Sted: Brøndby Strand Kirke, Brøndby Strand Centrum 90, 2660 Brøndby Strand
Målgruppe: Alle lærere
Tilmeldingsfrist: 1. september 2023

Hvordan forklarer man treenigheden for en 4. klasse? Hvilke bibelske fortællinger egner sig til en 2. klasse? Hvad er en rigtig kristen?

På kurset arbejdes der med det grundlæggende indenfor kristendommen. Fokus er på de kristne grundbegreber, Bibelen, kristendommens historie, kristne kirkesamfund og gudstjenesten samt højtider og kirkelige handlinger.

Underviser på kurset er Irene Larsen, som er uddannet i teologi og religionsvidenskab. Hun har undervist på læreruddannelsen gennem 30 år og vil give deltagerne et overblik over det, der skal undervises i, når det handler om kristendom.

Deltagerne får på kurset også udleveret konkrete forslag til bibeltekster til brug på skolens forskellige trin og forslag til et udvalg af lignelser og salmer.

Det er en forudsætning for deltagelse på del II, at man har deltaget på del I.

TID PÅ UTALLIGE MÅDER

Dato: Torsdag den 21. september kl. 14:00 –16:00
Sted: Vejleå Kirke, Ishøj Boulevard 1, 2635 Ishøj
Målgruppe: Lærere med klasser tilmeldt projektet Hvad tid? har fortrinsret
Tilmeldingsfrist: 1. september 2023

Bliv klædt på til at tage livtag med begrebet tid, når fysiker Lars Occhionero og teolog Freja Boe-Hansen udfolder begrebet fra hver deres faglige ståsted.

På kurset gør fysiker Lars Occhionero os klogere på forholdet mellem tid, tyngde og bevægelse samt forklarer, hvorfor tiden ikke er fast, men relativ. Teolog Freja Boe-Hansen udfolder begreberne lineær, cirkulær og rituel tid samt forholdet mellem kristendommens forståelse af den jordiske tid og den guddommelige evighed.

Derudover præsenteres projektets forløb og faglige vinkler og værkstederne demonstreres. Test fx med afsæt i faget biologi, om du er et A- eller B-menneske eller byg flest mulige ordspil med ordet tid i faget dansk.

Lars Occhionero er museumsinspektør i astronomihistorie på Kroppedal Museum. Lars er uddannet astrofysiker ved Aarhus Universitet, og har brugt store dele af sit arbejdsliv på formidling af rummet, stjerner og historien om hvordan vi er nået frem til den forståelse af universet, som vi har i dag.

Freja Boe-Hansen er teolog, præst og konsulent i Folkekirkens Skoletjeneste i Næstved. Hun har skrevet speciale i etik og religionsfilosofi om efterlivet i erindringen og det evige livs udløbsdato.

LÆR MED SKROT

Dato: Torsdag den 1. februar kl. 14:00 -16:00
Sted: Hvidovre Kirke, Hvidovre Kirkeplads 3, 2650 Hvidovre
Målgruppe: Lærere med klasser tilmeldt projektet Fra skrot til bibelsk plot har fortrinsret
Tilmeldingsfrist: 1. december 2023

I projektet Fra skrot til bibelsk plot skal eleverne arbejde med metoden Lær med skrot, hvor de gennem leg og rollespil er med til at skabe deres egen læring. Det særlige ved Lær med skrot er, at metoden har fokus på den praktiske og kreative anvendelse af kompetencer. Metoden er udviklet af Henrik Terndrup Bertelsen, Mads Nielsen og Jonas Daniel Davidsen på Saksild Skole og Børnehus i Odder.

Lær med skrot går ud på, at hver elev ud fra en fortælling eller et emne bygger sin egen fortælleplade samt laver en fortællefigur. Når pladen og figuren er færdige, besøger elevernes figurer ved hjælp af rollespil hinanden og udveksler fortællinger, tanker og erfaringer.

På kurset vil lærer Charlotte Grejs Simonsen, som har mange års erfaring i at bruge Lær med skrot i sin undervisning introducere metoden, hvorefter deltagerne vil lave en fortælleplade og en fortællefigur og få mulighed for at prøve rollespillet i praksis.

Alle lærere som deltager i kurset, får udleveret en lille materialekasse til klassens arbejde med projektet.


Folkekirkens Skoletjeneste Vestegnen | Hvidovre Kirkeplads 3 | 2650 Hvidovre | kontakt@fs-vestegnen.dk