Projekter til udskolingen


Når man fodrer en myte med fakta (7.-9. kl.)
- om myter og fake news

Med udgangspunkt i den fascinerende myte omkring søuhyret i Loch Ness i Skotland, lægger projektet op til en undersøgelse af, hvordan myter skabes og vedligeholdes. Der trækkes paralleller til nutidens mytedannelse og begrebet fake news bliver grundigt belyst.

Eleverne kommer til at arbejde med begrebet myte som religionsfagligt begreb og i hverdagssproget, og det undersøges, om der kan ligge en sandhed i nogle myter, som er forskellig fra en faktuel sandhed. I den forbindelse undersøger eleverne, hvad der sker med forskellige former for myter, når man ved hjælp af fakta vil efterprøve myters sandhedsværdi.

Projektet indeholder:
- Undervisningsvejledning
- Hjemmeside

Fag: Kristendomskundskab/ dansk/samfundsfag
Periode: November-juni
Omfang: 6-8 lektioner
Levering: Uge 45


At skrive på stjernesprog (7.-9. kl.)
- om skabelse og det, der ligner

Lyrik og skabelsesberetninger, unge og identitet. Det er nøgleordene i dette projekt, hvor vi tager moderne digtere i hånden og drager ud på en rejse – et feltstudie i skabelsesbegrebet. Vi undersøger to bibelske skabelsesberetninger og den naturvidenskabelige forklaring på universets opståen. Vi stiller spørgsmål, samler på ord og skriver på stjernesprog.

Skriveprocessen støttes af Kristian UFO Humaidan, anerkendt dansk rapper og tekstforfatter, der i de seneste år har afholdt flere skriveworkshops for unge. Kristian vil motivere og guide eleverne igennem et videoinstrueret skriveforløb i fem faser, der er produceret særligt til dette projekt. Skriveforløbet skal lede eleverne på sporet af ord og sprog, der kan indsamle og koncentrere det meningsfulde i deres eget liv, gennem en poetisk spejling af deres omverden. 

I projektet får eleverne afsæt til at arbejde med begrebet skabelse både kristendomsfagligt og eksistentielt samt danskfagligt og
æstetisk.

Projektet indeholder:
- Undervisningsvejledning
- Elevhæfter
- Ordskabe
- Videobaseret skriveproces i fem faser
- Tilbud om filosofisk samtale med den lokale sognepræst

Fag: Kristendomskundskab/dansk
Periode: September-juni
Omfang: 12 lektioner
Levering: Uge 35


Kaster gud med terninger? (8.-9. kl.)
- Giganternes kamp om virkeligheden

Naturlove eller tilfældigheder?

I anledning af Niels Bohr instituttets 100-års jubilæum i 2021 inviteres eleverne til at undersøge ovenstående spørgsmål i et tværfagligt projekt mellem fysik og kristendomskundskab.
I fysik introduceres eleverne med udgangspunkt i Albert Einsteins berømte ord ”Gud kaster ikke med terning” til Einsteins og Niels Bohrs kamp om fysikkens forståelse af virkeligheden. For kan alt udregnes og kortlægges, hvis blot vi kender alle naturlovene?

I kristendomskundskab præsenteres eleverne for to af reformationens giganter, Martin Luther og Erasmus af Rotterdam, og deres syn på viljen. For er den bunden eller fri.
Eleverne vil ikke komme til bunds i sagerne eller finde et endegyldigt svar, men med Niels Bohrs ord ”få lov at arbejde med begreber man kan blive lidt svimmel af”. For hvis alt er tilfældigt, kan man så regne med noget?

I tilknytning til projektet udbydes et lærerkursus, se her.

Projektet indeholder:
Undervisningsvejledning
Hjemmeside
Tilbud om lærerkursus, se her

Fag: Kristendomskundskab/fysik/kemi
Periode: Februar-marts
Omfang: 6 lektioner
Levering: Uge 5


Folkekirkens Skoletjeneste | Hvidovre Kirkeplads 3 | 2650 Hvidovre
kontakt@fs-vestegnen.dk