Projekter til mellemtrinnet


øjeBLIK (4.-5. kl.)
- om at se hinanden

Hvad vil det sige at være usynlig? Hvad vil det sige at se hinanden? Og kan man ligefrem blive usynlig, hvis man ikke bliver set?

Sidstnævnte er sket for pigen Ninni, som optræder i mumiuniversets skaber Tove Janssons tekst Det usynlige barn. Ninni er blevet usynlig efter at have boet hos en slem dame. Hun bringes derfor til mumifamilien i håbet om, at mumimor kan få hende gjort synlig igen. Mumimor opgiver faktisk opgaven undervejs, men ikke desto mindre kommer Ninni langsomt til syne i mødet med familiens blik på hende.

I forlængelse af Det usynlige barn præsenteres eleverne for Søren Kierkegaards tanker om at se og blive set af andre. For Kierkegaard er måden, hvorpå vi ser hinanden altafgørende, da vi med et enkelt øjekast kan tillægge eller frakende hinanden betydning.

Som supplement til tekstlæsningen arbejdes der billed-kunstfagligt med projektets pointer om det ”at se”, når eleverne skaber en skulptur ud af et ”usynlighedskjold”, ord og ansigter.
Kreativt lærerkurset til projektet, se her.   

Projektet indeholder:
- Undervisningsvejledning
-”Øje på pind”
- Hjemmeside
- Materialer til skulptur
- Tilbud om lærerkursus se her

Fag: Kristendomskundskab/dansk
Periode: Hele året
Omfang: 9-11 lektioner
Levering: Uge 35


De mange sprog (4.-5. kl.)
- et projekt om pinse og om at forstå hinanden

Kommunikation er en svær ting, og det er let at misforstå hinanden - selv når vi taler samme sprog. Vi bruger sproget til at forstå hinanden. Men vi kan også bruge sproget til at etablere et fællesskab, der udelukker andre. 

I dette projekt stiller vi skarpt på, at der findes mange forskellige sprog (nationalsprog, dialekter, slang, kropssprog, billedsprog, musikkens sprog osv.), hvordan vi bruger dem, og hvordan sprog påvirker os.
Projektet indledes med et kirkebesøg, hvor eleverne bliver præsenteret for myten om Babelstårnet og fortællingen om pinseunderet. Eleverne hører desuden om, hvorfor og hvordan pinse fejres i kirken.

Eleverne vil gennem dramaøvelser om kropssprog, inkluderende og ekskluderende sprog og sprogquiz arbejde med forståelsen af de mange sprog. Projektet afsluttes med, at eleverne fremstiller parlørs på dansk, engelsk og slang.

Projektet indeholder:
- Undervisningsvejledning
- Hjemmeside
- Indtalte tekster
- Tilbud om kirkebesøg

Fag: Kristendomskundskab/dansk/engelsk
Periode: April-juni
Omfang: 8-10 lektioner
Levering: Uge 5


Sværdets kraft (5.-6. kl.)
- kamp, kærlighed og kristendom i korsriddertiden

I haven ved Pater Noster kirken på Oliebjerget i Jerusalem findes en skulptur med en tekst på latin og dansk, der fortæller, at ved denne kirke ligger to danske brødre begravet.
Brødrene Svend og Eskil var henholdsvis biskop over Viborg og kriger. De var draget på pilgrimsfærd til Jerusalem og døde år 1153. Eskil efter sigende ved Jordanfloden ”overvældet af nåde” og Svend kort efter. Hvem var de? Hvad bragte dem til Jerusalem? Og hvordan havde de gjort sig fortjent til en plads i denne vigtige kirkes gårdhave?

Brødrenens forundelige historie tages op i den historiske udviklingsroman Sværdets Kraft, som forfatter Jan Kjær har skrevet til dette projekt om korsriddertiden.

Projektet rummer en værklæsning, forslag til tekstanalyse, arbejde med korsriddertiden, historiske kilder og kildekritik. Det dykker ned i kristendomsfaglige begreber som til-givelse, det hellige og treklangen: liv-død-ny begyndelse. Desuden lægges op til et arbejde med centrale symboler som kors og vand på baggrund af bibelske tekster og kristne ritualer.

I forbindelse med projektet tilbydes et lærerkursus med Jan Kjær, se her.

Projektet indeholder:
- Undervisningsvejledning
- Et klassesæt af Jan Kjærs roman og elevhæfter
- Hjemmeside med bl.a. lydfiler af bogen
- Tilbud om lærerkursus med Jan Kjær, se her

Fag: Kristendomskundskab/dansk/historie
Periode: Marts-juni
Omfang: 19 lektioner - heraf 8 til værklæsning
Levering: Uge 5


Når man fodrer en myte med fakta
(5.-6. kl.)
- om myter og myters sandhed

Hvad sker der, når man ved hjælp af fakta vil bevise, at en myte er noget, der er eller har været til i den virkelige verden? Hvad er en myte? Og kan noget være sandt uden at være faktuelt virkeligt?

Med udgangspunkt i den fascinerende myte omkring søuhyret i Loch Ness i Skotland, lægger projektet op til en undersøgelse af, hvad der sker med en myte, når man forsøger at bevise den med naturvidenskabelige undersøgelser og sandhedsvidner. Eleverne bliver i den forbindelse introduceret til forskellige naturvidenskabelige metoder.

Derudover rummer projektet en grundig indføring i mytebegrebet, bl.a. gennem arbejde med udvalgte myter fra Bibelen og eksempler på myter i vores hverdag, fx om sundhed. Der skelnes mellem forskellige former for myter og det undersøges, om der kan ligge en sandhed i nogle myter, som er forskellig fra en faktuel sandhed.

Projektet indeholder:
- Undervisningsvejledning
- Hjemmeside

Fag: Kristendomskundskab, natur/teknologi
Periode: November-juni
Omfang: 6-8 lektioner
Levering: Uge 45


Folkekirkens Skoletjeneste | Hvidovre Kirkeplads 3 | 2650 Hvidovre
kontakt@fs-vestegnen.dk