Projekter til indskolingen


Alletiders julekalender (0.-3. kl.)
- om julen og julens traditioner

Julen har mange traditioner, og det er en højtid, som de fleste børn glæder sig til. En af decembers traditioner er julekalenderen, hvor man sammen tæller ned til jul og er spændt på, hvad der gemmer sig bag dagens låge. Udgangspunktet for dette juleprojekt er netop en julekalender, som Zarah Juul har tegnet, og som er udviklet til projektet.

Hver skoledag i december måned åbner eleverne en låge og ser en juletradition illustreret – både religiøse og folkelige. Der vil være en lille fortælling til traditionen og et forslag til en efterfølgende aktivitet. En dag er fx om om det flettede julehjerte – opfundet af H.C. Andersen, og en anden dag er det fortællingen om julekrybben.

En tradition i hele verden er også at synge julesalmer, og gennem forløbet vil eleverne møde nogle af de mest kendte danske julesalmer.

Projektet indeholder:
- Lærervejledning
- En julekalender
- Dagens opgave og aktivitetskit

Fag: Kristendomskundskab/(evt. også dansk/billedkunst/ musik)
Periode: December
Omfang: 5-45 min. hver skoledag i december
Levering: Uge 45


Bud på Gud (1.-2. kl.)
- et forløb om gudsforestillinger

Hvad er Gud? Hvem er Gud? Findes Gud? Spørgsmål omkring det guddommelige har til alle tider optaget mennesket, og går man til forskellige religioner eller livsanskuelser, får man forskellige bud på det. 

I Bud på Gud bliver eleverne præsenteret for forskellige religioners gudsforestillinger og får mulighed for at arbejde med deres egne tanker om det guddommelige. Ved kirkebesøget, der er en integreret del af projektet, går eleverne i dybden med den kristne gudsforestilling som et eksempel på, hvor mange billeder af Gud, der kan rummes indenfor samme religion. 

Projektet afsluttes med en workshop ved Julie Dufour, arkitekt og forfatter, samt Charlotte Carstensen, designer og kunstformidler, som bringer eleverne igennem en række kunstneriske processer. Med genbrugsmaterialer, småt skrot og sjove ting sætter eleverne form på deres forestilling om det guddommelige, Guds egenskaber eller det værdifulde, når de designer og bygger deres egen mobile. 

Fag: Kristendomskundskab/billedkunst
Periode: September-december
Omfang: 6 lektioner
Levering: Uge 35

Projektet indeholder:
- Undervisningsvejledning
- Tilbud om kirkebesøg
- Tilbud om workshop


Sorg og livsmod (2.-3. kl.)
- når de mindste mister

Hvert år rammes et stort antal børn af sorg. Det kan enten skyldes, at de mister en af deres nærmeste, at en i familien rammes af alvorlig sygdom, eller at der er opbrud i deres familie pga. fx skilsmisse. 

Projektet er et forsøg på at klæde eleverne på til at forstå børn i sorg og give eleverne handlemuligheder til at komme den sørgende i møde. Projektet er ikke tænkt som et led i en sorgbearbejdelse. 

Med afsæt i to små fabel-tegnefilm Maja har mistet sin far og Da Williams far og mor blev skilt sættes fokus på, hvad sorg er, hvornår den kan ramme én, og hvordan den kan håndteres af såvel omgivelserne som af den sorgramte selv.  

Som afslutning på projektet laver eleverne en skriveøvelse eller et lille teaterstykke om, hvordan hovedpersonerne i de to små tegnefilm har det året efter sorgen ramte dem.

I forbindelse med projektet er der mulighed for at se teaterforestillingen Tigerspor Teater Vestvolden. Tigerspor er en eventyrlig forestilling om Alba, der leder efter sin mor, som er gået bort.

Der tilbydes også lærerkursus med psykolog Susanne Svane fra Det Nationale Sorgcenter Børn, unge & sorg, læs mere her.

Projektet indeholder:
- Undervisningsvejledning
- To tegnefilm fra Tiny Film
- Tilbud om kirkebesøg
- Tilbud om forestilling på Teater Vestvolden
- Tilbud om lærerkursus, se her

Fag: Kristendomskundskab
Periode: Januar-marts
Omfang: 8-10 lektioner samt teaterforesilling
Levering: Uge 45


højTID (3.-4. kl.)
- på rundtur i hverdagstid og højtid

Tid er et begreb, som alle mennesker kender til, og som vi dagligt forholder os til, når vi fx skal møde i skole før ringetid. Uden at tænke over det, kan vi finde ud af at anvende tiden. Hvis vi til gengæld skal redegøre nærmere for tiden, bliver det straks sværere, og ikke uden grund – for tiden går ikke op.

I projektet introduceres eleverne til begrebet tid og dens tilknytning til årets gang og månens faser. Eleverne skal også undersøge forholdet mellem hverdagstid og højtid, og ikke mindst får de svar på, hvorfor nogle højtider ligger på faste datoer, mens andre, fx påsken og ramadanen, kan forskydes med op til en måned. Til sidsnævnte modtager klassen samlet et højTIDs-hjul.

Til projektet hører en oplevelse i kirken, hvor eleverne gennem forskellige steder i kirkerummet introduceres til den røde tråd i de kristne højtider og oplever højtidernes sammenhæng med årstidernes og lysets skiften.     

Projektet indeholder:
- Undervisningsvejledning
- Et samlet højTIDs-hjul
- Hjemmeside
- Tilbud om kirkebesøg

Fag: Kristendomskundskab/ natur-teknik
Periode: Januar-juni
Omfang: 7 lektioner
Levering: Uge 45


Folkekirkens Skoletjeneste | Hvidovre Kirkeplads 3 | 2650 Hvidovre
kontakt@fs-vestegnen.dk