Om Folkekirkens Skoletjeneste Vestegnen

Folkekirkens Skoletjeneste Vestegnen er et gratis tilbud til alle folke- og privatskoler i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Høje Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk. 

Skoletjenestens formål er at tilbyde tværfaglige undervisningsprojekter og lærerkurser, der fremmer det dannelsesideal, som udtrykkes i Folkeskolens formålsparagraf. Projekterne sigter derfor mod at give eleverne lyst til læring, fortrolighed med dansk kultur og historie samt forståelse for andre lande og kulturer. I tråd hermed arbejder vi på, at projekterne lægger op til at fremme den enkelte elevs alsidige udvikling, bidrager til at eleverne udvikler erkendelse og fantasi og med tillid til egne muligheder bliver klædt på til at tage stilling og handle som selvstændige og ansvarlige mennesker.

Alle undervisningsprojekter tager udgangspunkt i de faglige mål, der ligger for skolens fag, og ambitionen er, at projekterne er med til at højne det faglige niveau i såvel kristendomskundskab som i skolens øvrige fag.

Skoletjenestens hensigt er også at fremme samarbejdet mellem de lokale skoler og folkekirker – ofte i samarbejde med øvrige lokale kulturinstitutioner såsom museer og teatre. Det er i den forbindelse centralt at formidle viden inden for en ramme, hvor eleverne frit kan gå i dialog med lærere og andre fagpersoner de møder, fx præster, organister, museumsinspektører og lignende.

Læs mere om Folkekirkens Skoletjeneste Vestegnen ved at klikke på felterne herunder.


Folkekirkens Skoletjeneste | Hvidovre Kirkeplads 3 | 2650 Hvidovre
kontakt@fs-vestegnen.dk