Lærerkurser


FRA 25. MAJ ER DET MULIGT AT GÅ PÅ OPDAGELSE I OG MELDE SIG TIL DE NYE LÆRERKURSER TIL DET KOMMENDE SKOLEÅR 2021-2022

Lærerkursus: Kristendomsfaglig inspiration
-  oplæg og udveksling af erfaringer

Ved indgangen til et nyt skoleår skal der styr på planerne for alle fag. Dette gælder kristendomskundskab, hvor der måske også venter en afgangsprøve.

Hvordan griber man som lærer i udskolingen den daglige undervisning i kristendomskundskab an? Hvilke temaer kan der arbejdes med i faget? Hvad optager eleverne mest? Og hvad med afgangsprøven? Hvordan er reglerne, og hvordan forbereder vi eleverne - og os selv - bedst muligt?

Disse spørgsmål og mange flere kommer vi til at snakke om og arbejde med denne eftermiddag. Oplægget leveres af lærer Bente Vistisen fra Næstved, der igennem en årrække har undervist i faget og ført elever til afgangsprøven.

Dato: Onsdag 2. september kl. 14:00-16:00
Sted: Taastrup Nykirke, Taastrup Hovedgade 34, 2630 Taastrup
Målgruppe: Religionslærere i udskolingen har fortrinsret
Tilmeldingsfrist: 21. august


Lærerkursus: Sorg og livsmod
- med psykolog Susanne Svane fra Børn, unge & sorg

Som forberedelse til projektet Sorg og livsmod indkredser psykolog Susanne Svane fra Det Nationale Sorgcenter Børn, unge & sorg, hvordan børn i indskolingen kan reagere, når de rammes af sorg. Hun gennemgår, hvad man som voksen omkring barnet skal være opmærksom på, og hvordan man bedst muligt hjælper børnene, der omgiver det. 

I forlængelse af oplægget vises de to små tegnefilm Maja har mistet sin far og Da Williams far og mor blev skilt, som er skabt til projektet, og efterfølgende drøftes det, hvordan filmene kan bruges i undervisningen.

Endelig gives en kort præsentation af det tilhørende undervisningsforløb.

Dato: Mandag 26. oktober kl. 14:00-16:00
Sted: Magistergården, Hvidovre Kirkeplads 3, 2650 Hvidovre
Målgruppe: Lærere med klasser tilmeldt projektet har fortrinsret
Tilmeldingsfrist: 1. oktober


Lærerkursus: øjeBLIK
- workshop ved billedkunstner Maria Lau Krogh

Hvordan arbejde med temaet usynlighed og synlighed i et kreativt produkt? Det har billedkunstner Maria Lau Krogh skabt et bud på.

Produktet tager udgangspunkt i Tove Janssons fortælling Det usynlige barn, som eleverne arbejder med i projektet øjeBLIK.

Ud fra symbolikken i fortællingen skaber hver elev på baggrund af Marias skitser en skulptur, der gennem samtale, refleksioner og ikke mindst kunstnerisk udfoldelse bygges op af synlige og usynlige lag. I skulpturen indgår et usynlighedsskjold, ansigter og ord, der viser det, der kan gøre én usynlig, men også det, der kan bryde usynligheden.

Lærere, der deltager i workshoppen, vil afprøve forløbet, så de er klar til at føre eleverne sikkert gennem den kreative proces tilbage på skolen.

Dato: Mandag 14. september kl. 13:00-16:00
Sted: Strandmarkskirken, Strandmarksvej 38, 2650 Hvidovre
Målgruppe: Lærere med klasser tilmeldt projektet har fortrinsret
Tilmeldingsfrist: 1. september


Lærerkursus: Sværdets kraft    
- med Jan Kjær

Kurset er en introduktion til bogen Sværdets kraft ved forfatteren, Jan Kjær og en gennemgang af det undervisningsmateriale, der er tilknyttet  bogen. Det er tanken, at du som lærer gennem kurset bliver godt klædt på til at gå i gang med undervisningsprojektet.

Første del af kurset er ved Jan Kjær. Han fortæller, hvordan det som forfatter er at arbejde med en opgave med syv bundne historieelementer. Han gennemgår, hvordan historien er konstrueret, så den bliver gribende og relevant for eleverne, samtidig med at den formidler den ønskede information. Vi får desuden indsigt i Jan Kjærs skriveproces og tankerne bag de valg, han har truffet.
Som en del af oplægget fortæller Jan Kjær om sin research-tur til Jerusalem og om de videoer, han stiller til rådighed i undervisningen.

Anden del af kurset er en grundig gennemgang af projektets undervisningsmateriale og projektets faser.

Dato: Tirsdag d. 9. marts kl. 14:00-16:00
Sted: Avedøre Kirke, Trædrejerporten 6, 2650 Hvidovre
Målgruppe: Lærere med klasser tilmeldt projektet har fortrinsret
Tilmeldingsfrist: 1. februar 


Lærerkursus: Kaster Gud med terninger?
- en introduktion til giganternes kamp

”Gud kaster ikke med terninger!” Sådan skrev Albert Einstein i 1926 i frustration over Niels Bohrs kvantemekanik. Einstein, der repræsenterede den klassiske fysisk, hvor alt kan forudbestemmes, hvis blot man kender begyndelsesbetingelserne, var frustreret over Bohrs påstand om, at fysikken ikke er deterministisk, da værdierne først opstår i det øjeblik, hvor man måler dem.

Lars Occhionero, astrofysiker og museumsinspektør ved Kroppedal Museum, vil introducere os til Einsteins og Bohrs kamp om fysikkens forståelse af virkeligheden. Derudover vil han afprøve og guide os igennem dobbeltspalteeksperimentet, der understøtter Bohrs påstand.

Kurset indeholder også en gennemgang af undervisningsprojektet Kaster Gud med terninger? - herunder en kort introduktion til Martin Luthers og Erasmus af Rotterdams diskussion om viljen som bunden eller fri.

Dato: Torsdag d. 28. januar kl. 14:00-16:00
Sted: Magistergården, Hvidovre Kirkeplads 3, 2650 Hvidovre
Målgruppe: Lærer i fysik og kristendomskundskab i udskolingen
Tilmeldingsfrist: 4. januar


Folkekirkens Skoletjeneste | Hvidovre Kirkeplads 3 | 2650 Hvidovre
kontakt@fs-vestegnen.dk